Je zit met je salon in een gezellige straat in het hartje van de stad en dan gebeurt het dat de straat wordt opengebroken voor werkzaamheden. Je weet wel dat het hard nodig is, maar dit is ook ingrijpend voor jouw salon. Klanten kunnen jouw salon maar moeilijk bereiken en blijven zelfs weg. Een flinke inkomstenderving kan dan het gevolg zijn. Herkenbaar? Maar bij wie klop je aan en wat kun je zelf doen?

Brancheorganisatie MKB-Nederland deed een aantal jaar geleden al een uitgebreid onderzoek waaruit bleek dat maar liefst de helft van de ondernemers bij openbare werken te maken krijgt met dalende omzetten. Natuurlijk is het hard nodig dat de straat ingrijpend wordt verbeterd, maar jij als ondernemer wordt er vaak niet beter van. Bovendien ervaren ondernemers dat gemeenten niet altijd voldoende maatregelen nemen om de schade te beperken en daarnaast is de gebrekkige communicatie een grote bron van ergernis. Welke mogelijkheden zijn er?

Nadeelcompensatie, wat is dat?
Voor bewoners die getroffen worden door fikse werkzaamheden in de buurt is er het zogeheten bouwhinderfonds. Ondernemers kunnen een beroep doen op de nadeelcompensatie, maar wat houdt deze in? Nadeelcompensatie is een vergoeding voor onevenredige schade die niet onder een wettelijke regeling valt. Als jij vindt dat je aantoonbare financiële schade ondervindt door een dalende omzet als gevolg van een bouwput, omleiding of enorme geluidsoverlast door werkzaamheden kun je een beroep doen op de nadeelcompensatie.

Zelfstandig schadebesluit
Helaas is het wel vaak zo dat het niet gemakkelijk is om voor een dergelijke vergoeding in aanmerking te komen en dat geldt ook voor de nadeelcompensatie. Er gelden namelijk een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. Denk hierbij aan dat je er geen rekening mee kon houden dat de schade zich zou voordoen en dat de schade niet geheel of gedeeltelijk aan jezelf te wijten is. Ondervind je echter schade die onder de nadeelcompensatie zou kunnen vallen, dan kun je een ‘zelfstandig schadebesluit’ vragen bij het bestuursorgaan dat de schade veroorzaakt. Hiermee geef je aan dat je wel aanspraak wilt maken op een vergoeding, maar geen bezwaar hebt tegen de activiteit(en) die de schade veroorzaken.

Leed verzachten
In plaats van te belanden in een ambtelijke molen, kun je ook de samenwerking aangaan met ondernemers om je heen. Zij zitten immers in hetzelfde schuitje. Gezamenlijk kunnen jullie verschillende acties verzinnen om – ondanks de hinder – toch zoveel mogelijk klanten naar de straat te trekken. Zo kun je kortingsacties verzinnen, (kleine) producten weggeven of versnaperingen uitdelen. Daarnaast is het verstandig om de samenwerking met de uitvoerende partijen te verbeteren. Je kunt één of meerdere personen in de straat aanstellen als aanspreekpunt voor de gemeente en bijvoorbeeld de aannemer. Zo blijf je op de hoogte van het schema van de uit te voeren werkzaamheden en het tijdspad dat daarmee samenhangt. Deze informatie kun je weer gebruiken om jouw klanten goed te informeren!

Kortom: je kunt wel bij de pakken gaan neerzitten, maar daar is niemand bij geholpen! Beter is om zo goed mogelijk met de situatie om te gaan, want uiteindelijk als de werkzaamheden gereed zijn, wordt iedereen er weer beter van. In ieder geval wordt de straat weer mooier!

Gerelateerde berichten