Denise van Wassenberg draagt de activiteiten over aan Nathalia van der Ark van Esthetica
Opleidingen. Amice verhuist tegelijkertijd naar een modern, nieuw pand in Hoevelaken.

Amice Opleidingscentrum in Barneveld, al ruim 30 jaar onder leiding van Denise van
Wassenberg en een begrip in opleidingen in de uiterlijke verzorging, draagt deze zomer haar
activiteiten over aan Nathalia van der Ark, directeur van Esthetica Opleidingen in Breda.
Zegt directeur/eigenaar van Esthetica, Nathalia van der Ark: “De afgelopen jaren hebben
beide opleidingsinstituten steeds nauwer met elkaar samengewerkt. We hebben elkaar altijd
weten te vinden als het gaat om onderwijs en ontwikkelingen in de branche van uiterlijke
verzorging.

Deze samenwerking is de afgelopen jaren intensiever geworden door de subsidies ‘NL leert
door’. Deze trajecten zijn geïnitieerd door Denise van Wassenberg. Er zijn honderden
deelnemers die bij Amice en Esthetica gebruik hebben kunnen maken van deze kosteloze
scholingen. Denise is naast directeur-eigenaar van Amice ook al 15 jaar ‘specialistisch begeleider, reintegratie-en jobcoach’ en haalt daar veel voldoening uit. Toen Denise aangaf zich meer te
willen focussen op deze activiteiten, zijn we met elkaar in gesprek gegaan en dit heeft
uiteindelijk geleid tot deze overname.”

Denise zegt: “De laatste tijd merkte ik dat ik niet aan mijn beide ‘passies’ voldoende energie
en aandacht kon geven. Daarnaast moest ik voor Amice, dat ook de erkende MBO-status
bezit, een nieuw pand vinden omdat ons huidige pand, in Barneveld, gesloopt gaat
worden. Maar ik wilde wel heel graag dat Amice, waar ik zoveel jaren mijn ziel en zaligheid
aan heb gegeven, door zou kunnen gaan, zowel voor de vele studenten die we hiermee een
toekomst in deze prachtige branche kunnen geven, als voor de vele trouwe medewerkers
die aan ons verbonden zijn. Ik ben dan ook heel blij dat Amice, dat immers mijn ‘kindje’ is,
kan blijven bestaan door deze overname en twijfel er niet aan dat Nathalia erin zal slagen
om Amice te blijven laten floreren.”

Erna van de Fliert, die al zo’n 20 jaar bij Amice werkt en bijna hét gezicht ervan is, zal als
opleidingsmanager en drijvende kracht verbonden blijven aan Amice. Ook de betrokken
docenten hebben het nieuws heel positief ontvangen. En Denise blijft een enthousiaste
ambassadeur en inspirator voor Amice.

Het bedrijf zal doorgaan onder de naam Amice Academy. Inmiddels is een prachtig, modern
pand in het midden van Nederland aan de Hogebrinkerweg 17a in Hoevelaken gevonden,
om daar vanaf schooljaar 2023/2024 de opleidingen aan te bieden.

Nathalia eindigt: “Hoe fijn is het om zo’n mooi opleidingscentrum, dat Denise in de
afgelopen 34 jaar heeft weten op te bouwen, zo’n sterke naam heeft en dat inmiddels al zo
veel studenten een mooie toekomst heeft gegeven in de uiterlijke verzorging, te mogen
voortzetten. Ik kijk er naar uit om samen met Esthetica in Breda te gaan zorgen dat 1+1 in dit
geval niet 2, maar 3 zal zijn!”

Gerelateerde berichten