Op dit moment wordt beautyspot.nl verbeterd, waardoor sommige pagina’s en details tijdelijk niet 100% volledig zijn. Bedankt voor je geduld!

Erytheem is de medische benaming voor de roodheid van de huid door vaatverwijding. De roodheid heeft niet altijd even duidelijke grenzen en is een gevolg van een toegenomen doorbloeding van de huid ter plaatse. Er zijn veel verschillende vormen van deze aandoening met elk hun eigen oorzaken en kenmerken. In dit artikel lees je erover, evenals over hoe jij met deze huidaandoening om kunt gaan als die in je praktijk of salon tegenkomt.

Erytheem nader bekeken

Erytheem is afgeleid van het Grieks woord voor rood en staat voor roodheid van de huid. Een vergrote bloedtoevoer naar de diepere lagen van de huid is de oorzaak van de roodheid, hetgeen gepaard gaat met een lokale verwijding van de haarvaten. Een belangrijk kenmerk van een erytheem is dan ook dat de huid bleker wordt als je de vaatjes met een voorwerpglaasje of vergrootglas dichtdrukt.

Erytheem begint doorgaans met een rode of roze ‘huidverhevenheid’ met al snel daarna een inzinking in het midden. Naast kleine vlekken komen soms ook grote ringen voor. Erytheem kan slechts een paar seconden duren, maar soms ook dagen tot maanden. Het komt eveneens voor dat de vlekken pas na meerdere jaren (spontaan) verdwijnen. Een ontsteking van de bloedvaten is vaak de achterliggende oorzaak, maar de oorzaak hiervan is niet altijd duidelijk.

Als het erytheem over het lichaam verspreid is, zoals bij roodvonk, wordt het diffuus erytheem genoemd. Beperkt het zich tot één bepaald gebied, dan betreft het plaatselijk erytheem. Hiervan is erythema palmare op de handpalmen een voorbeeld.

Oorzaken van erytheem

Vaak duidt erytheem op een aanwezig ontstekingsproces. Een infectie hoeft echter niet de oorzaak te zijn.

Erythema multiforme is een uitslag van de huid die ontstaat als een reactie op een uitlokkende factor. Tot deze factoren behoren geneesmiddelen, infecties, inwendige ziekten en zwangerschap, maar er wordt ook vaak geen oorzaak gevonden. De huiduitslag kan bestaan uit vlekken, bobbeltjes, galbulten, zogenoemde ‘schietschijven’ of een combinatie daarvan. Deze huidafwijkingen zijn rood van kleur, kunnen klein blijven maar ook wel 3 centimeter groot worden.

Een te langdurige of hevige blootstelling aan zonlicht kan ook de oorzaak van roodheid zijn. Enige uren na het contact met zonlicht treedt het erytheem op. De sterke roodheid en zwelling van de huid, eventueel in combinatie met blaren en blaasjes, houdt enkele dagen aan.

Naast dit alles kan erytheem ook optreden bij druk, zoals bijvoorbeeld bij massage, bij elektrische behandelingen of bij inspanning. In alle gevallen leidt het tot verwijding van de kleine bloedvaatjes in de bovenste huidlagen, waardoor de roodheid ontstaat.

Behandeling erytheem

Als beauty-professional zal je soms een variant van erytheem tegenkomen; het is zelfs mogelijk dat erytheem optreedt tijdens een behandeling. Het is dan belangrijk om te weten hoe je je cliënt kunt adviseren. Huidaandoeningen zijn moeilijk te herkennen en het is dan ook af te raden zelf te gaan experimenteren met zalfjes e.d. Om erytheem te kunnen behandelen, is het bovendien van wezenlijk belang de achterliggende oorzaak te kennen en eventueel weg te nemen.

Als de symptomen hevig zijn of langer aanhouden, kun je je cliënt dan ook het beste aanraden een arts te raadplegen.

Foto: Pediatricsconsultant360.com

Gerelateerde berichten