De Vereniging van Image Professionals heeft een beroepscompetentieprofiel (BCP) opgesteld om duidelijkheid te verschaffen wat een imago consulent doet en wie zich image consultant mag noemen. Dit geeft helderheid voor zowel beroepsgroep als consument in een grijs gebied van personal shoppers, kledingcoaches en andere consulenten. De professionalisering van de beroepsgroep, die nu al in volle gang is, wordt met dit BCP naar een hoger plan getild.

Vak imago consultant

Het vak van image consultant is nu nog een vrij beroep en iedereen met een beetje gevoel voor styling kan zich al snel image consultant noemen. Dit levert al jaren een onduidelijke situatie op voor zowel de beroepsgroep als de consument. Met de komst van het BCP weet de klant wat hij of zij mag verwachten van een bezoek aan de image consultant. Tegelijkertijd geeft het een kwaliteitswaarborg omdat de opleiding en resultaten van elke image consultant worden afgewogen. 

Het BCP is opgesteld door de VIP in samenwerking met haar leden. De commissie kwaliteit, bestaande uit een groep vooraanstaande image consultants, heeft het werkveld onderzocht en hieruit afgeleid aan welke eisen een goede image consultant moet voldoen. Het BCP omvat een beschrijving van competenties en kerntaken waardoor de inhoud van het vak duidelijk omschreven is. Het BCP is inmiddels goedgekeurd door Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor de uiterlijke verzorging (KOC) en opent de weg naar gecertificeerde opleidingen en een gecertificeerde beroepsgroep die herkenbaar is voor de klant.

Gerelateerde berichten