Maandag 3 juli werd het voltallige personeel van JK-Benelux bv op informele wijze geïnformeerd dat de huidige directeur Huib van Heest na een periode van bijna 25 jaar, vanaf 1 april 2024 van zijn pensioen mag gaan genieten. De aankondiging werd gedaan door de CEO van JK-Group (Duitsland) bij monde van de heer Peter Althaus.

Tijdens deze bijeenkomst werd ook direct de nieuwe directie voorgesteld, die uit eigen gelederen komt. JK-Benelux heeft bewust gekozen voor twee directeuren die allebei gelijk bevoegd zijn, maar wel hun eigen taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie hebben. Voor de financiële zaken en het operationele (intern) management is gekozen voor Arie de Mik. Voor de commerciële zaken en het extern management heeft Jasper Otting zich bereid gevonden. Jasper heeft veel ervaring in commercieel management.

Beide heren zullen per 1 januari 2024 als directie van JK-Benelux aantreden. Tot dan blijft de huidige directeur Huib van Heest zijn taken vervullen en zal hij zich de komende tijd bezighouden met het inwerken en begeleiden van Arie en Jasper.

Met frisse ideeën en enthousiasme verwacht het bedrijf ook in de toekomst een betrouwbare leverancier te zullen zijn en blijven. JK-Benelux zal zich vanzelfsprekend blijven inzetten voor de continuïteit van haar onderneming en haar afnemers.

Gerelateerde berichten