Weet jij hoeveel schoonheidssalons Nederland telt? Of hun aantal groeit? Hoe groot deze bedrijven zijn? Hoeveel mensen er werken? Hoeveel er wordt omgezet? Wat de bedrijfsresultaten zijn? Wat de ondernemers verwachten? Tegen welke knelpunten zij vooral aanlopen? Op dit soort vragen geeft het rapport “Structuuronderzoek schoonheidsverzorgingsbedrijf 2010” antwoord.

Omvang branche

De branche telt volgens het onderzoek bijna 10.000 bedrijven.Een groei van 7% ten opzichte van vier jaar geleden.

De helft, zo’n 5.000, zou je basisbedrijven kunnen noemen: zij voeren hoofdzakelijk basishandelingen uit. Ongeveer

2.500 bedrijven zijn meer gespecialiseerd bezig. De overige 2.250 worden gecombineerde bedrijven genoemd; zij halen

een behoorlijk deel van hun omzet uit andere activiteiten, zoals voetverzorging.

Bedrijven

Ruim de helft van de ondernemingen is jonger dan tien jaar. Bijna alle bedrijven zijn door de huidige ondernemer zelf opgericht. Verreweg de meeste schoonheidsverzorgers (79%) werken in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte in of bij het woonhuis. De meeste ondernemers (88%) werken zonder personeel.Dat geldt zeker voor de basisbedrijven (97%).

Werkgelegenheid

In de branche werken in totaal 13.000 mensen, ongeveer evenveel als vier jaar geleden. De werkgelegenheid is

toegenomen in de gespecialiseerde en gecombineerde bedrijven en iets afgenomen in de basisbedrijven.

Een derde werkt fulltime, tweederde parttime. In de branche zijn vrijwel alleen vrouwen werkzaam (95%).

Omzet

De brancheomzet bedroeg in 2008 ruim € 260 miljoen,ongeveer evenveel als in 2004. Maar de omzetten van

de basisbedrijven is wat lager geworden en die van de gespecialiseerde bedrijven wat hoger. In 2008

haalde 90% van de ondernemers een omzet tot maximaal € 50.000. De helft van de basisbedrijven zette toen niet

meer dan €12.500 om. Ruim 40% van de totale omzet in de branche komt voor rekening van de basisbehandelingen;

dat is wat minder dan vier jaar geleden. De overgrotemeerderheid van ondernemers is overigens tamelijk tot

zeer tevreden over de omzet. Driekwart verwacht dat de omzet van 2009 ten minste gelijk blijft aan die van 2008.

Knelpunten

Gevraagd naar de knelpunten die ondernemers ervaren, worden als probleem (klein of groot) vooral genoemd:

de administratieve lasten (16% vindt die een probleem), het omzetniveau (24%), concurrentie (24%). De scores zijn

overigens in het algemeen beduidend lager dan vier jaar geleden. En de meeste knelpunten worden als een klein

probleem ervaren.

Het rapport bevat de uitkomsten van een representatief onderzoek dat in opdracht van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) is gedaan door het onderzoeksbureau EIM. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de brancheorganisatie ANBOS. Omdat vier jaar geleden een soortgelijk onderzoek is gehouden, is nu ook een vergelijking met de situatie in 2006 mogelijk.

Nieuwsgierig?

Het HBA wil graag dat ondernemers in de schoonheidsverzorgingsbranche op een eenvoudige en goedkope wijze

kennis kunnen nemen van de onderzoeksresultaten. Hoe (gratis of met korting) te verkrijgen? Het rapport “Structuuronderzoek Schoonheidsverzorgingsbedrijf 2010” is verschenen als HBA-publicatiereeksnr.450.

Het rapport is kosteloos via de website van het HBA te downloaden: klik hier

Gerelateerde berichten