Op dit moment wordt beautyspot.nl verbeterd, waardoor sommige pagina’s en details tijdelijk niet 100% volledig zijn. Bedankt voor je geduld!

Eerste stap gezet: positief advies voor schoonheidsspecialisten over IPL- en laserbehandelingen

De Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS) adviseert de minister om IPL- en laserbehandelingen vooralsnog niet in het kader van de Wet BIG te reguleren.

Donderdag 1 oktober heeft de Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS) een advies uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid (VWS) over de regulering van IPL- en laserbehandelingen. Daarin staat dat er op dit moment geen aanleiding is om IPL- en laserbehandeling als risicovolle handelingen aan te merken. Tot op heden is namelijk niet gebleken dat het bij IPL- en laserbehandelingen daadwerkelijk om risicovolle handelingen gaat. Het informatiesysteem van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bevat minder dan tien meldingen vanaf 2017 die betrekking hebben op IPL- en laserbehandelingen van de huid. Gelet op het grote aantal behandelingen dat jaarlijks uitgevoerd wordt, is dit een zeer gering aantal, aldus de RVS. Ook zou het moeilijk zijn om de snelle ontwikkelingen van IPL- en laserbehandelingen in een wet op te laten nemen.

Dit advies van de RVS is een positieve ontwikkeling voor schoonheidsspecialisten die IPL- en laserbehandelingen geven.

Terugblik
In 2013 diende de (toenmalige) minister VWS een wetsvoorstel in om IPL- en laserbehandelingen alleen door BIG-geregistreerde behandelaars te laten uitvoeren. ANBOS heeft direct van zich laten horen en een actieve lobby gevoerd om de belangen van onze leden te behartigen. Dit resulteerde in een overhandiging van een petitie aan de Kamercommissies VWS, en een onafhankelijk onderzoeksrapport door Sentix, dat in opdracht van ANBOS is uitgevoerd. Sindsdien is ANBOS natuurlijk continu met dit dossier bezig geweest en heeft waar mogelijk steeds haar standpunt overgebracht. Recent heeft ANBOS nogmaals een brief gestuurd aan de minister VWS, waarin we de status opvragen en onze standpunt (nu ook in relatie met het SKIN register) duidelijk hebben gemaakt. Twee weken geleden heeft ANBOS overleg gehad met MEVA (Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt) over dit onderwerp. Al deze inspanningen lijken nu te zorgen voor deze positieve ontwikkeling binnen het dossier IPL- en laser behandelingen.

Gerelateerde berichten