Uit het Marketingrapport Schoonheidsspecialisten 2023 blijkt dat het omzetaandeel van productverkopen bij schoonheidssalons de afgelopen paar jaar is toegenomen. Vertegenwoordigde in het jaar 2019 productverkopen nog 27 procent van de omzet van een gemiddelde schoonheidssalon, inmiddels is dit omzetaandeel toegenomen tot 30 procent.

Vrouw-man verhouding
85 Procent van een gemiddelde schoonheidssalon bestaat uit het behandelen van vrouwen en de overige 15 procent komt voor rekening van mannen. De omzet die wordt gerealiseerd met de behandeling van mannelijke klanten vertegenwoordigt 14 procent van de omzet van een gemiddelde schoonheidsspecialist. Hieruit blijkt dat de gemiddelde omzet per man die wordt behandeld nagenoeg gelijk is aan de gemiddelde omzet per vrouw.

Omzetsamenstelling
Bij de omzetanalyse van schoonheidsspecialisten wordt er onderscheid gemaakt tussen behandelomzet, omzet met de verkoop van producten en overige omzet. 67 Procent van de omzet van een schoonheidsspecialist wordt gerealiseerd met het uitvoeren van behandelingen. De productverkoop is goed voor 30 procent van de omzet. Het omzetaandeel van de productverkoop is daarmee met drie procent gestegen ten opzichte van het jaar 2019. Wellicht heeft de corona pandemie de productverkopen gestimuleerd.

Prijsniveau neemt structureel toe
Het prijsniveau is de afgelopen jaren structureel toegenomen in de schoonheidsverzorging. De omzet lag in het jaar 2020 7,7 procent boven het niveau van het jaar 2015. Als gevolg van een scherpe daling van het volumeniveau in het jaar 2020 (overheidsmaatregelen tijdens de corona pandemie) daalden zowel het volume als de totale waarde in het eerste coronajaar.

Bron: Marketingrapport Schoonheidsspecialisten 2023

Gerelateerde berichten