Tijdens de persconferentie die dinsdag 21 april door minister-president Mark Rutte werd gegeven kondigde het kabinet aan dat dat contactberoepen, zoals schoonheidsspecialisten, langer dicht moeten blijven. De maatregelen die al golden, blijven nu van kracht tot ten minste 20 mei 2020.

Hoewel het in de lijn der verwachting lag, is dit geen goed nieuws voor de branche. In het eerder uitgelekte rapport van het Outbreak Management Team(OMT) staat dat in afwachting van het afwegingskader voor contactberoepen, er nog geen consensus is over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten de zorg.

Financiële tegenslag
Voor ondernemers in de schoonheidsverzorging is dit een enorme financiële tegenslag en grote teleurstelling nu ze nog langer zonder inkomsten komen te zitten en geen behandelingen mogen geven. ANBOS vraagt de overheid om meer financiële hulp voor ondernemers in deze zwaar getroffen sector. Ook dringt de branchevereniging aan op snel meer duidelijkheid, zodat de beroepsgroep in de schoonheidsverzorging zich voldoende kan voorbereiden op de mogelijke voorwaarden voor heropening.

ANBOS: “Zodra we van de overheid het signaal krijgen dat het veilig en verantwoord is, willen we zo snel mogelijk weer open. Als brancheorganisatie zijn wij voorbereid op heropening. We hebben een op COVID-19 toegespitst hygiëne werkprotocol klaarliggen dat, op basis van de beschikbare middelen, praktisch en uitvoerbaar is.”

Werkprotocol
Het COVID-19 protocol voor schoonheidsspecialisten is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende partijen en deskundigen, en ligt klaar bij alle instanties. Maar uiteindelijk bepaalt het RIVM en het kabinet wanneer en onder welke voorwaarden schoonheidsspecialisten hun beroep weer kunnen uitoefenen.

Gerelateerde berichten