Kort na Kerstmis ontving medisch pedicure Petra Wolters uit 's-Hertogenbosch een brief van zorgverzekering VGZ. Daarin werd aangekondigd dat de diabetische voetzorg voor mensen met kwalificatie Simms 0 en Simms 1, waarbij de patiënt in staat is tot zelfmanagement, met ingang van 1 januari 2014 uit het basispakket zou gaan verdwijnen. Los van de discussie of dit al dan niet terecht is voelt Petra dit als een probleem. "Ik krijg deze brief in een vakantieperiode. In de eerste week van het nieuwe jaar heb ik al afspraken staan met mensen die verwachten dat ze de behandeling van diabetische voetzorg vergoed krijgen. Die moeten ze dan plotseling wel betalen? Ze zullen echt niet allemaal de kleine lettertjes in hun polisvoorwaarden gelezen hebben. Hoe vertel ik dit aan mijn klanten?"

Wat is er precies veranderd
De medische noodzakelijke voetzorg voor de diabetische voet wordt met ingang van 2014 uit de basisverzekering betaald en niet meer, zoals voorheen, uit de aanvullende verzekering. Een andere belangrijke wijziging is dat de patiënten met Simms 0 en met Simms 1, waarbij de patiënt in staat is tot zelfmanagement, niet meer voor vergoedingen van hun behandelingen in aanmerking komen. In  2014 wordt deze vergoeding duidelijk in de polisvoorwaarden beschreven. In 2013 werd de vergoeding ondanks dat deze nog niet zo beschreven was in de praktijk al wel vaak zo uitgevoerd. 

Zelfmanagement
Het gevolg van de nieuwe basisverzekering is dat aan de pedicure gevraagd wordt om in te schatten of de patiënt al dan niet in staat is tot zelfmanagement. Omstandigheden die er voor kunnen zorgen dat er de patiënt niet in staat is om zijn voeten te verzorgen zijn
– cognitieve beperkingen, te weten een beperking in de vorm van geheugen of begripsvorming
– visus klachten
– alleenstaand en risicodrager, zoals alleenstaande ouderen die onvoldoende ziekte inzicht hebben
– adipositas welke de zelfzorg van voeten verhindert
– bewegingsbeperkingen, zoals stijfheid of een andere fysieke beperking om de voeten te verzorgen
Provoet is van mening dat pedicures niet zelf deze diagnose zouden moeten stellen. Hierover moet de discussie met zorgverzekeraars nog gevoerd worden.

Onduidelijkheid bij consumenten en communicatie
De wijzigingen in de polisvoorwaarden van 2014 zijn bij consumenten niet altijd bekend. Veel mensen lezen "de kleine lettertjes' in hun polisvoorwaarden niet of onvoldoende en komen dus pas bij het eerste bezoek bij de pedicure in 2014 voor een voldongen feit te staan. Voor patiënten met diabetes type 1 en 2 en kwalificatie Simm's 2 en 3 wordt de voetzorg in principe vergoed uit het basispakket. Dat is dus niet het probleem. Maar bij de vergoedingen voor patiënten met kwalificatie Simm's 0 en 1 is dat niet duidelijk. Zij krijgen in sommige gevallen geen vergoeding meer of ze moeten hiervoor aanvullend verzekerd zijn. Hoe dat geregeld is verschilt per zorgverzekeraar. 

Communicatie
Zorgverzekeraar VGZ geeft in een reactie aan dat de nieuwe polisvoorwaarden voor 2014 begin november 2013 naar alle klanten gestuurd zijn, zij zouden dus op de hoogte moeten zijn van de veranderingen. Als extra service heeft men alle pedicures door middel van een brief eind december nog op de hoogte gesteld van de wijzigingen.  De brancheorganisaties zoals Provoet zouden hierover halverwege 2013 al zijn geïnformeerd

Bij Provoet stromen de brieven over de gewijzigde vergoedingen van de zorgverzekeraars op dit moment binnen binnen. In verband met de Kerstvakantie kan de organisatie op zijn vroegst  volgende week met een reactie komen.

"Allemaal leuk en aardig", zegt Petra Wolters: "Ik heb in mijn vakantie zelf maar een brief opgesteld voor mijn patiënten waarin ik ze informeer over de wijzigingen in de voetzorg. Dat heeft me een hoop extra werk gekost en ik vind het ook erg dat ik pas erg laat op de hoogte ben gebracht. Ik ben hier best een beetje boos over en ik ben dan ook heel benieuwd hoe mijn klanten op deze wijzigingen gaan reageren" .

Gerelateerde berichten