Als je beschikt over producten die voldoen aan de Europese wetgeving en ook zijn voorzien van de juiste etikettering, is het werken hiermee veilig. Belangrijk is uiteraard wel dat de gebruiksvoorschriften van de leverancier strikt worden opgevolgd. Tijdens het werk kom je in aanraking met chemische stoffen die in deze producten zijn toegepast. Wanneer je deze stoffen overmatig inademt of teveel in aanraking laat komen met de huid, kan dat invloed hebben op je gezondheid. Om dat te voorkomen, is het van groot belang te weten hoe je veilig met deze producten werkt. Bezit jij voldoende kennis en opleiding of heb je voldoende betrouwbare informatie om veilig met nagelproducten te werken?

Om je de kennis aan te reiken die je hiervoor nodig hebt, heeft de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) enkele jaren terug het document ‘Veiligheidsinformatie Nagelproducten’ opgesteld. Aan de totstandkoming hiervan verleenden onder anderen de leden van de Werkgroep Kunstnagel Leveranciers hun medewerking. De informatie beslaat verschillende gebieden, zoals samenstelling en ingrediënten van nagelproducten, en wetgeving waaraan nagelproducten moeten voldoen. Eigenlijk zou elke nagelstylist dit document moeten kennen.
Omdat de NCV de Veiligheidsinformatie nog steeds belangrijk vindt en inmiddels diverse wetswijzigingen en productinnovaties hebben plaatsgevonden, heeft de NCV een tijdje terug een nieuwe editie uitgebracht. Je kunt de Veiligheidsinformatie Nagelproducten gratis downloaden vanaf www.ncv-cosmetica.nl.
 

Gerelateerde berichten