Op dit moment wordt beautyspot.nl verbeterd, waardoor sommige pagina’s en details tijdelijk niet 100% volledig zijn. Bedankt voor je geduld!
1 op de 5 ondernemers weet niet zeker welke aftrekposten zij kan opvoeren

Veel startende ondernemers en ZZP’ers doen hun belastingaangifte zelf. Om dit zo makkelijk mogelijk te maken, heeft de Belastingdienst al privégegevens voor hen ingevuld. Het zakelijke deel van de aangifte moet je als ondernemer zelf invullen. Om ondernemers in de beautybrance voor de inkomstenbelasting te helpen bij een soepele, goede en volledige aangifte, heeft de Belastingdienst de belangrijkste aftrekposten en belastingregelingen op een rij. Belastingaangifte doen, kan tot 1 mei 2019 – tenzij je uitstel hebt aangevraagd.

1. Ondernemersaftrek
Onder de ondernemersaftrek vallen onder andere de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Om in aanmerking te komen, moet je ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting en voldoen aan het urencriterium. Uit een recente peiling blijkt dat 85,9% van de ondernemers bekend is met het urencriterium, waarvoor je onder andere minimaal 1.225 uur per kalenderjaar moet besteden aan je bedrijf. De zelfstandigenaftrek bedraagt € 7.280. Hiernaast kun je als ondernemer ook aanspraak maken op de startersaftrek van € 2.123. Dit mag wanneer je in de afgelopen vijf jaar minimaal een jaar geen ondernemer was en in deze periode niet meer dan twee keer gebruik hebt gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

2. Mkb-winstvrijstelling
Als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting krijg je automatisch de mkb-winstvrijstelling. Daardoor hoef je geen belasting te betalen over 14% van je winst. Bij ondernemers die in 2018 verlies hebben gedraaid, wordt de mkb-vrijstelling automatisch verrekend. Hierbij wordt 14% van je verlies niet meegeteld.

3. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Heb je in 2018 meer dan € 2.300 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? En kosten de bedrijfsmiddelen per stuk € 450 of meer? Dan heb je mogelijk recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De hoogte van de investeringsaftrek hangt af van de investeringen.

4. Fiscale oudedagsreserve
Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag je, als je aan het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd hebt bereikt, jaarlijks een deel van je jaarwinst toevoegen aan je fiscale oudedagsreserve. Het bedrag dat je reserveert voor je pensioen, mag je aftrekken van je winst. Je hoeft het geld niet daadwerkelijk opzij te zetten, maar houdt het vrij voor je bedrijf.

Wel of geen recht op aftrekposten?
Voor bovenstaande aftrekposten en belastingregelingen geldt dat je ondernemer voor de inkomstenbelasting moet zijn. Ondernemers die hierover twijfelen, worden aangeraden de OndernemersCheck te doen. Aan de hand van maximaal 20 vragen over continuïteit, ondernemersrisico, bedrijfsomvang en zelfstandigheid krijg je een goede indicatie of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Ondernemers hebben tot 1 mei om de belastingaangifte over 2018 in te dienen. Ga voor meer informatie naar Belastingdienst.nl/aangifte en Belastingdienst.nl/ondernemers.

Gerelateerde berichten