In Nederland zijn er diverse Visagie-opleidingen zowel regulier als particulier op scholen, van beroepsopleidingen tot korte kennismakingscursussen bij leveranciers van verschillende make-up merken. Ook de benamingen variëren van make-up artist tot allround visagist. Maar wat maakt nu iemand tot een echte visagist die ingezet kan worden bij professionele opdrachten? Wat zijn de basiseisen waaraan de hedendaagse visagist dient te voldoen? Anbos heeft met steun van het HBA gehoor gegeven aan de oproep uit de Visagiewereld haar medewerking te verlenen aan het ontwikkelen van een erkend basisdiploma Visagie.

Eén landelijk diploma

Het branchediploma Visagie tracht duidelijkheid te verschaffen door eenduidigheid in o.a. eindtermen en examinering aan te brengen. De doeltstelling is de validiteit en maatschappelijke erkenning van het beroep visagist. Gedurende twee jaar is er intensief gewerkt door diverse beroepsvisagisten en het scholenveld. Veel bijeenkomsten zijn hieraan vooraf gegaan waar toetstermen, examendocumenten en eindtermen uitvoerig werden bediscussieerd en geëvalueerd. Uiteindelijk is het examenprofiel zoals het er nu ligt het resultaat van consensus, van onderaf gedragen door de gehele Visagie-branche en de Visagie-opleidingen, getoetst door professionals. Dit examenprofiel (beroepscompetentieprofiel op MBO/3 niveau) omvat de minimale basiseisen waaraan een beginnend beroepsvisagist moet voldoen.

De basiseisen kunnen zijn: Verschillende make-ups aanbrengen, zoals make-up voor een donkere huid en een oudere huid, een bruidsmake-up, een fashion- en thema make-up en een make-up voor zwart-wit foto’s. Daarnaast is het belangrijk dat de toekomstige visagist theoretische en praktische kennis beheerst van de huid, gezichtsvormen, kleur en belichting, hygiëne, producten en materialen.

Er is een platform Visagie in het leven geroepen met daarin een drietal commissies met verschillende taken;

– Het werven, selecteren en trainen van assessoren

– Het bewaken van de validiteit van de exameneisen en assessments

– Het functioneren als stuurgroep voor PR en algemene taken

Iedereen die minimaal het niveau heeft van een allround beroepsopleiding Visagie kan zich met een recent en authentiek portfolio aanmelden bij de commissie assessoren van het platform Visagie.

Pilotjaar 2009 – 2010

2009-2010 is het pilotjaar. Een aantal Visagie-opleidingen verspreid over Nederland biedt de opleiding aan en sluit af met een door ANBOS erkend branchediploma. Op basis van de ervaringen van deze pilotscholen worden de eisen van het branchediploma getoetst en eventueel nog éénmaal bijgesteld. Het platform Visagie wordt een ontmoetingsplaats tussen visagisten, opdrachtgevers en opleidingsinstituten.

Informatie en aanmelding bij het platform Visagie

:

Platform Visagie ANBOS

T.a.v. Marianne van den Broek

Postbus 40357

3504 AD Utrecht info@anbos.nl

Gerelateerde berichten