De fiscale voordelen voor samenwoners zijn zo langzamerhand wel bekend. Het grootste voordeel is het mogen verdelen van verschillende inkomsten en aftrekposten. En samenwoners mogen kiezen of zij wel of geen fiscaal partner zijn, ieder jaar weer. Daarin gaat verandering komen en dat zal heel wat gevolgen hebben. Deze wijzigingen gaan per 1 januari 2011 in.

Vanaf 1 januari 2011 wordt er een algemeen partnerbegrip opgenomen in de Algemene Wet Rijksbelastingen en daar worden op diverse plaatsen uitbreidingen of beperkingen aan gegeven waar de specifieke regeling dat nodig maakt. Deze regeling, die voor alle wetten geldt, houdt in dat gehuwden, geregistreerde partners en ongehuwd samenwonenden met een notarieel samenlevingscontract die op hetzelfde adres ingeschreven staan bij de gemeente elkaars partner zijn. Dat is verplicht, er is geen keuzemogelijkheid meer. Voor de inkomstenbelasting komen daar nog de volgende groepen bij, onder voorwaarde dat zij op hetzelfde adres staan ingeschreven bij de gemeente.• Ongehuwd samenwonenden uit wiens relatie een kind is geboren;• Ongehuwd samenwonenden van wie een kind is erkend;• Samenwoners die gezamenlijk eigenaar zijn van een eigen woning; • Bij aanwijzing als partner voor de toepassing van een pensioenregeling.En ook belastingplichtigen die het voorafgaande jaar kwalificeerden als partner, en nog steeds op hetzelfde adres staan ingeschreven, blijven elkaars fiscale partners (voor het eerst voor het jaar 2012). Ongehuwd samenwonenden die niet aan een van deze voorwaarden voldoen, kunnen niet meer kiezen voor het fiscale partnerschap. Heb je gedurende een deel van het jaar een partnerschap, dan geldt dit partnerschap ook in de periode van het kalenderjaar waarin je op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente. Stel dat je in 2010 gaat samenwonen met inschrijving op hetzelfde adres, maar zonder vanaf 1 januari 2011 aan de voorwaarden voor het partnerschap te voldoen, en dat je op 31 december 2011 trouwt, dan ben je toch heel 2011 elkaars fiscale partner. En ook het opstellen van een samenlevingsovereenkomst bij de notaris in de loop van 2011 zorgt ervoor dat  je het hele jaar 2011 elkaars fiscale partner bent.

Je kunt maar één partner tegelijk hebben. Dat kan natuurlijk problemen geven in de situatie dat je met meer mensen tegelijk voldoet aan het partnerbegrip. Maar dat zal niet vaak het geval zijn wegens de eis van gezamenlijke inschrijving. In de praktijk zal dit probleem zich hoofdzakelijk bij officieel gehuwden voordoen. Het begrip “duurzaam gescheiden leven” verliest namelijk zijn betekenis. Getrouwd is getrouwd en daarmee is er partnerschap. Ook als je niet meer samenwoont met je echtgenoot. Woon je inmiddels samen met een ander onder voorwaarden waardoor je ook met die persoon voldoet aan de voorwaarden voor het partnerschap, dan gaat het huwelijk voor.  Alleen gehuwden die civielrechtelijk van tafel en bed zijn gescheiden, zijn geen partner van elkaar.

Vragen? Neem dan contact op met de schrijver van dit artikel: Drs. Henny de Munnik, Fiscalist, telefoon: 06 1305 9889www.arsu.nl

Gerelateerde berichten