Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld over loon, proeftijd, aantal vakantiedagen, toeslagen, opzegtermijn of pensioen. Helaas bestaat er geen bedrijfstak cao voor schoonheidsverzorging. Daarom zit er als werknemer helaas niets anders op dan dat je zelf met je werkgever afspraken maakt over je arbeidsvoorwaarden. Hierbij gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving. Deze staan onder andere in de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid en zorg en in het Burgerlijk Wetboek. Als je in loondienst werkt, heb je in ieder geval recht op het wettelijk minimumloon. Daarnaast kun je natuurlijk met je werkgever onderhandelen over een hoger salaris en eventuele extra’s. Het is verstandig deze afspraken schriftelijk vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst, maar dat is niet verplicht.

CAO en Werkgevers

De brancheorganisatie Anbos heeft meerdere geprobeerd om te komen tot een CAO voor schoonheidsspecialisten, maar helaas zonder succes.  Ter compensatie biedt ANBOS haar leden wel de mogelijkheid om lid te worden van de sectie IMP ofwel Instituten Met Personeel. Werkgevers in de schoonheidsverzorging komen dan in het bezit van een personeelshandboek welke ieder jaar een update ondergaat. Dit kan je vergelijken met een CAO maar als werkgever ben je niet verplicht om deze te gebruiken.

Gerelateerde berichten