De nieuwe editie van de Code, de basis voor kwaliteitsverbetering en -borging van de schoonheidsspecialist, wordt gelanceerd op de Beauty Trade special 2009. De Code bundelt de brancheregels voor de professionele vakvrouw en –man. Het vak veilig en gezond uitoefenen doe je door de Code te volgen. Goed ondernemen, juist inkopen en inrichten: de Code heeft hiervoor normen op een rij gezet. De Code neemt je heel wat zoekwerk uit handen en geeft aan hoe je op langere termijn geld kunt besparen. en neemt je heel wat zoekwerk uit handen.

De vierde herziene editie is niet alleen onmisbaar als instrument voor bedrijfsverbetering, maar kent bovendien meer status dan voorheen:

a. De Code is bekrachtigd door de sociale partners

b. de Code heeft  in het kwalificatiedossier en in beroepscompetentieprofielen een centrale plek gekregen

c. de Code is een erkende branche RI&E (risico-inventarisatie en –evaluatie)

d. de Code krijgt de status van Arbocatalogus bij goedkeuring door de Arbeidsinspectie

e. de Code vormt de basis voor de komende certificatieregeling

Vernieuwd: aandacht voor specialisaties

Een klacht van velen was dat de tweede herziening van de Code te weinig op nieuwe zaken van het vak inging. In de vierde editie is daarom nu ook aandacht voor visagie, voor de kernspecialisaties acné, camouflage, afslanken, massage en huidverbeteringstechniek, maar ook voor werken op locatie.

Geactualiseerd

Veel overheidsvoorschriften zijn gewijzigd o.a. de Arbo-wet en milieuregels. In de Code staan de actuele voorschriften die momenteel van toepassing zijn op uw salon. Ook besteedt de Code extra aandacht aan administratie en belastingen. Tenslotte is er extra aandacht voor maatregelen om de lichamelijke belasting te verminderen.

Handig en weinig leeslast

De indeling van de Code is gericht op direct gebruik en begint bij de klant, gaat verder met de normen bij schoonheidsbehandelingen en behandelt vervolgens ondernemerschap, inkoop en inrichting.

Branchecode Online

De Code is vanaf het moment van lancering ook via www.hba.nl te benaderen. De bij het HBA geregistreerde ondernemers, kunnen met hun Kamer van Koophandelregistratienummer en het door het HBA verstrekte wachtwoord op Branchecode Online. Ten opzichte van de papieren versie biedt de online versie handige zoek- en selectiemogelijkheden en een praktische manier om een verbeterplan te maken.

Gerelateerde berichten