Iontoforese is een niet-invasieve toedieningsvorm voor werkzame stoffen waarmee hogere concentraties werkzame stoffen door de huid getransporteerd worden (transdermaal) met behulp van een lichte, haast onvoelbare stroom (continue gelijkstroom). Deze techniek wordt gebruikt voor stoffen die normaliter niet door de opperste huidlaag kunnen diffunderen, maar als ion een extra drijfkracht hebben: de elektrische potentiaal. Door de hoeveelheid stroom te variëren kan de toegediende dosis worden aangepast, variërend van patiënt tot patiënt. 

Iontoforese wordt in de wetenschappelijke literatuur gedefinieerd als "de gefaciliteerde verplaatsing van ionen door een membraan heen, met behulp van een extern aangebracht potentiaalverschil". 

Gerelateerde berichten