Op maandag 6 juni hield de Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) haar Algemene Ledenvergadering op Boerderij Mereveld in Utrecht. Tijdens de vergadering is officieel afscheid genomen van voorzitter de heer Onno Bijlsma en werd de nieuwe voorzitter de heer Kees Hoogendijk geïntroduceerd. Tevens werden enkele statutaire wijzigingen doorgevoerd. 

Na de maximale zittingsduur van twee termijnen van drie jaar, droeg de heer Bijlsma het stokje over aan de heer Hoogendijk. Directeur – senior adviseur bij het bedrijf EB Management, dat allerlei opdrachten uitvoert voor scholen, bedrijfstakken en overheden. Tijdens zijn introductietoespraak merkte hij op: ‘Ik heb veel bestuurlijke ervaringen opgedaan die ik graag bij ANBOS wil inzetten om samen met jullie de brancheorganisatie te versterken. Vakinhoudelijk heb ik nog veel te leren. Dit houdt in dat ik heel goed naar jullie moet luisteren. De regiobijeenkomsten zijn een goede gelegenheid om met u in gesprek te gaan. U kunt er dan ook op rekenen mij hier te zien.’

Afscheid

In de zes jaar dat de heer Bijlsma voorzitter was, heeft ANBOS een grote ontwikkeling door gemaakt. Hij heeft voor een grotere openheid gezorgd en ook kwaliteit en professionaliteit stonden bij hem hoog in het vaandel. Door zijn collega-bestuursleden werd hij omschreven als deskundig en gedreven. De conclusie die Onno Bijlsma zelf maakte: ’ANBOS ligt op koers, maar er blijft nog veel te doen.’  

Statutaire wijzigingen

ANBOS heeft tijdens de ledenvergadering ook enkele wijzigingen in de statuten aangebracht. De dienstverlening wordt aangescherpt en verbreed door in de statuten op te nemen dat ANBOS de mogelijkheid heeft in voorkomend geval namens haar leden op te treden. Bijvoorbeeld bij het tegengaan van spookfacturen. Ook speelt kwaliteit binnen ANBOS een grote rol. ANBOS kan voortaan strenger toezien op ondernemers die gespecialiseerde behandelingen uitvoeren maar daarmee bij herhaling klachten veroorzaken. Tot slot is er een artikel in de statuten toegevoegd waarmee misbruik van bijvoorbeeld het ANBOS-logo sneller en beter kan worden aangepakt. 

Erelid

Tot slot werd tijdens de algemene ledenvergadering mevrouw Van den Dolder van Mary Faber Totaalkosmetiek uit Blaricum tot erelid benoemd. Onno Bijlsma zei hierover: ‘Als er één besluit vandaag is genomen dat het predicaat ‘uitstekend’ mag hebben, is het dit wel’. Aan het eind was er nog aandacht voor de 25 jarige jubilarissen. Zij ontvingen het zilveren ANBOS-speldje met een persoonlijke felicitatie van de bestuursleden.

Gerelateerde berichten