Permanent make-up wordt in de regel uitgevoerd door niet-medici en geschiedt niet onder medische verantwoordelijkheid. De techniek is niet altijd tijdens een opleiding geleerd, maar door collega's  of tijdens kortdurende leverancierstrainingen bijgebracht. Zo lang er hygienisch en vakkundig gewerkt wordt is er geen probleem. Helaas blijkt dat in de praktijk niet altijd het geval te zijn. Dit was voor het ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport een reden om het Landelijk Centrum Hygiene en Veiligheid te vragen landelijke richtlijnen op te stellen voor het aanbrengen van Permanent Make-up. Het gaat immers om een huiddoorborende behandeling met alle risico's voor bloedoverdraagbare ziektes zoals o.a. Hepatitis B en C en HIV.

De nieuwe wetgeving die in 2006 wordt ontwikkeld moet tezijner tijd blijken uit een certificaat dat in de behandelruimte aanwezig dient te zijn. Dit certificaat bewijst dat de salon aan de nieuwe eisen voldoet. Controle geschiedt door de keuringsdienst van waren die ook monsters gaat nemen van de pigmenten en andere materialen die je gebruikt. Naar verwachting wordt de wet van kracht in 2007.

In Nederland moet de PMU specialist werken met apparatuur waarin een hygiene module geplaatst kan worden. Bij de oude apparatuur werd er gewerkt met een naald en een naaldkapje. Dit is niet meer toegestaan. In de nieuwe naaldmodule zit een membraam wat er voor zorgt dat pigment en lichaamsvloeistoffen niet terug kunnen vloeien in het handstuk. Bij ieder behandeling behoor je een nieuwe naaldmodule te gebruiken.

Koop zeer zeker geen apparatuur meer waar nog met naald en naaldkapje wordt gewerkt. Deze apparatuur wordt bij controle door de GGD afgekeurd en je mag er per direct niet meer mee werken. De mogelijkheid om het opzetstuk van het oude handstuk aan te passen is duur en kent een nadeel. De nieuwe naaldmodules vragen een hogere snelheidsfrequentie waaroor de snelheidsfrequentie van je handstuk niet meer overeen komt met de oude basisapparatuur en de kans op storingen daardoor aanzienlijk toeneemt. Tevens zegt de wet dat de naald instelbaar moet zijn op diepte.

Sommige leveranciers bieden je de mogelijkheid de PMU apparatuur in te ruilen. Dit is de meest verstandige manier om in de toekomst met PMU aan de slag te gaan.

Controleer ook of je leverancier van pigmenten voldoet aan de eisen zoals de Keuringsdienst van Waren ze heeft opgesteld.

Let ook op de leeftijd van je eventuele klanten. Als een klant jonger is dan 16 jaar mag er niet gepigmenteerd worden zonder dat de klant vergezeld wordt door een wettelijke vertegenwoordiger. Ook het toestemmingsformulier moet mede ondertekend worden door de wettelijke vertegenwoordiger. Vraag dus bij twijfel altijd naar een legitimatiebewijs.

Dit zijn slechts de hoofdpunten van de veranderingen die er omtrent PMU op stapel staan. Zoals het er nu naar uit ziet, gaat de GGD vanaf 2007 starten met het controleren van alle PMU specialisten en een begin maken met certificeren.

Gerelateerde berichten