Op dit moment wordt beautyspot.nl verbeterd, waardoor sommige pagina’s en details tijdelijk niet 100% volledig zijn. Bedankt voor je geduld!

Iedere schoonheidsspecialiste weet dat het ontharen door middel van laser en / of IPL hot is en mogelijk voor veel extra omzet kan zorgen. Er is dan ook een wildgroei ontstaan aan schoonheidssalons en andere aanbieders zoals zelfs nagelsalons  en kappers die mensen behandelen. Helaas is ontharen met een laser of IPL niet zonder risico’s. Zo bestaat een kans op verbrandingen van de tweede of zelfs de derde graad. Bij tweedegraads brandwonden komt het uiteindelijk wel weer goed, maar het pigment in de huid moet herstellen en dat kan lang duren. Derdegraadsbrandwonden kunnen leiden tot blijvende littekens. Heb jij er als schoonheidsspecialiste wel eens bij stil gestaan wat er kan gebeuren als het fout gaat? Biedt jij nazorg aan en wat doe je bij geschillen?

Nazorg en geschillen

In sommige gevallen gaat het wel eens mis. Stel dat een behandeling fout gaat en er is sprake van verbrandingsverschijnselen. op wie of wat kun je dan terugvallen? Hoe heb je dat geregeld? Als compensatie kun je weliswaar een volgende behandeling gratis aanbieden, maar veel mensen willen dat natuurlijk niet meer. Mensen vragen zich af wat ze dan moeten doen.

Als je als schoonheidsspecialiste bij de ANBOS bent aangesloten kan de klant zich wenden tot de Geschillencommissie. Als je als schoonheidssalon nergens geregistreerd of bij aangesloten bent, dan wordt het lastiger. De klant kan dan mogelijk kiezen voor schadevergoeding of een gang naar de rechter met alle (financiële) gevolgen van dien. Heb jij een rechtsbijstandverzekering om deze risico’s af te dekken?

Wetgeving laserontharing in de toekomst?

Minister Klink van Volksgezondheid vindt dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben. Onlangs is er door de Universiteit van Amsterdam onderzocht welke behandelingen alleen door geregistreerde artsen en zorgverleners gedaan moeten worden. Dit zijn de zogenaamde voorbehouden handelingen. Volgens het onderzoek zou laseren ook een voorbehouden handeling moeten zijn. De minister laat echter weten dat hij dit vooralsnog niet nodig vindt.

Halbe Zijlstra, Tweede-Kamerlid voor de VVD, vindt het wel nodig. Hij pleit ervoor dat laseren alleen door geregistreerde artsen en huidtherapeuten gedaan mag worden. Minister Klink van Volksgezondheid moet goede redenen geven om laseren ook aan anderen over te laten. Zijlstra zal er bij de minister op aandringen dat hij onderzoek gaat doen naar de veiligheid van laseren.

Gerelateerde berichten