inister Schippers van VWS heeft recent aangegeven na te denken over het nut van een verbod op reclame of kortingsacties voor cosmetische chirurgie. Dit naar aanleiding van Kamervragen over een Groupon-kortingsactie in België. In Nederland zijn dergelijke acties niet per wet verboden, maar de Nederlandse Vereniging van Plastische Chirurgie heeft zelf wel normen opgesteld met betrekking tot de publiciteit.  Deze zijn opgenomen in de bestaande Leidraad van de NVPC ‘Plastische Chirurgie en esthetische behandelingen in particuliere klinieken’ en onlangs aangescherpt. Deze leidraad geldt voor alle plastisch chirurgen van de vereniging. In het belang van de patiënt worden deze regels continu geëvalueerd en waar nodig aangescherpt. Prof. dr. René van der Hulst, voorzitter van de NVPC: “Reclame maken mag, maar het is belangrijk dat dit gebeurt op ethisch verantwoorde wijze en met oog voor de belangen en veiligheid van de patiënt.” 

Geen financiële stimulans
Naar aanleiding van de aangescherpte regels kan geen gratis consult in een advertentie of een gratis behandeling als prijs bij prijsvragen worden opgenomen. Tevens zijn geen gratis behandelingen via andere acties te winnen. Van der Hulst: “Wij willen geen promotie voor een behandeling of operatie op basis van een financiële stimulans. Een cosmetische ingreep is niet iets wat tijdens een impulsieve actie in de supermarkt te krijgen is. Belangrijk is dat patiënten over de voordelen en risico’s uitgebreid worden geïnformeerd en deze goed afwegen. Bij elke operatie kunnen complicaties optreden en zijn er risico’s. Het is daarom niet geoorloofd om mensen te overtuigen tot het laten doen van een operatie op basis van een financiële stimulans.”

Duidelijkheid voor artsenkeuze patiënt

In advertenties dient bovendien te worden gespecificeerd wie de ingreep uitvoert. De behandelaars moeten duidelijk worden omschreven en zij moeten op de website van de kliniek terug te vinden zijn. Patiënten dienen goed na te denken waar en door welke arts zij willen worden behandeld. Momenteel is iedere arts die zich bekwaam acht bevoegd om bepaalde cosmetische ingrepen te doen, waardoor de kwaliteit niet altijd gewaarborgd is. Erkende plastisch chirurgen daarentegen, hebben een opleiding van minimaal 6 jaar na hun artsendiploma genoten. Zij worden hierna periodiek gecontroleerd en gevisiteerd. 

Geen tijdelijke acties

Daarnaast mag geen sprake zijn van een (suggestie van) tijdsdruk door onder andere tijdelijke prijsverlagingen en –acties. Het zogenaamde Informed consent wordt geëist, evenals een cooling down periode. Dat is een periode van bezinning voor de patiënt tussen het eerste consult en het op de wachtlijst plaatsen, dat wordt gedefinieerd om impulsieve beslissingen van patiënten te voorkomen.

 

 

Gerelateerde berichten