Op 4 oktober jl heeft de programmaraad van NCP NLQF de TCI kwalificaties Schoonheidsspecialist en Allround Schoonheidsspecialist formeel ingeschaald op NLQF 3 en NLQF 4.

Het kwalificatiedossier TCI-schoonheidsverzorging beschrijft alle competenties die een schoonheidsspecialist en een allround schoonheidsspecialist nodig heeft om op een professioneel niveau alle voorkomende beroepshandelingen te kunnen verrichten. In de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, communicatievaardigheden, informatievaardigheden, leer- en ontwikkelvaardigheden, probleemoplossende vaardigheden en de toepassing van kennis en vaardigheden in de beroepscontext.

Welke formele kwalificaties zijn er nu voor schoonheidsverzorging?
• Het TCI diploma (allround) schoonheidsspecialist NLQF 3 en 4;
• Het mbo- voor het mbo diploma (allround) schoonheidsspecialist niveau 3 en 4;
• De Anbos – voor het Anbos branchediploma NLQF 3 en 4;
• Internationaal – voor het cidesco diploma ‘Beauty Therapist’.

Wat is het voordeel voor de opleiders?
Met de TCI diploma’s schoonheidsspecialist NLQF-3 en allround schoonheidsspecialist NLQF 4 hebben opleiders toegang tot deze kwalificaties in het scholingsregister voor de STAP-subsidie.
Kwalificaties die zijn ingeschaald in het NLQF-register zijn toegankelijk voor opleiders die hiertoe opleiden voor de STAP subsidie. Deze kwalificaties voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de arbeidsmarktgerichtheid. Het STAP-budget is bedoeld om mensen te helpen bij duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt door middel van scholing.

Wat is het voordeel voor de leerlingen?
Met deze ingeschaalde kwalificaties is het onderwijs voor de schoonheidsverzorging toekomstbestendig voor de komende 6 jaar. De inhoud van de kwalificaties zijn enerzijds afgestemd op de komende ontwikkelingen van de kwalificatie in het mbo en anderzijds voorbereid op wat een volwaardig beroepsbeoefenaar in deze branche nodig heeft om zich succesvol en kwalitatief te kunnen positioneren.

Zijn er bij TCI nu meerdere diploma’s voor schoonheidsspecialist?
TCI hanteert 1 toetsplan die aansluit bij de diverse kwalificaties. Het uitgangspunt is altijd dat een leerling met een TCI diploma zich kan aansluiten bij alle landelijke organisaties in Nederland, maar ook internationaal.

Wat betekent de NLQF-inschaling nu precies?
Een opleiding die opleidt tot de ‘TCI – Schoonheidsspecialist NLQF-3’ of de ‘TCI- Allround Schoonheidsspecialist NLQF-4’ -diploma is qua niveau vergelijkbaar met mbo niveau 3 of 4. Na afronding ontvangt de leerling geen mbo-diploma, maar een diploma op NLQF niveau 3 of 4, uitgegeven door stichting ToetsCentrum Intereducatief (TCI).

Dit diploma is nationaal en internationaal vergelijkbaar qua niveau met andere kwalificaties. Inschaling van gereguleerde en private kwalificaties maakt het mogelijk om in Nederland en Europa het niveau van kwalificaties onderling te vergelijken.

De gediplomeerde heeft het niveau van inschaling bereikt en de daarbij behorende leeruitkomsten aangetoond. Het niveau van de leeruitkomsten is door het NCP NLQF ingeschaald op niveau 3 en 4.

Gerelateerde berichten