Op dit moment wordt beautyspot.nl verbeterd, waardoor sommige pagina’s en details tijdelijk niet 100% volledig zijn. Bedankt voor je geduld!

Uit het onderzoek Cijfers & Trends van de Rabobank blijkt dat er in de wellnessbranche overaanbod dreigt. De vraag naar wellness is flink gestegen en de Rabobank verwacht ook dat deze de komende jaren verder groeit. Het probleem is echter dat het aanbod nog sneller toeneemt. Bovendien zijn er veel plannen in ontwikkeling. Het staat buiten kijf dat er nog volop groeipotentie is voor de wellnessbranche. Maar door toenemende concurrentie moet je als ondernemer nog beter inspelen op de wensen van de consument. Alleen dan kun je hem verleiden tot een bezoek en hem aan je binden. Een professionaliseringslag in de branche is daarom onvermijdelijk. 

Vraag naar wellness groeit

De afgelopen tien jaar heeft de wellnessbranche in Nederland een ware vlucht genomen. Elk jaar openden diverse centra hun deuren. Dit groeiende aanbod heeft de behoefte aan wellness  aangewakkerd en steeds meer mensen weten de weg naar een wellnesscentrum te vinden. Naast het toegenomen aanbod zijn er meer verklaringen voor de gestegen vraag. Zo is deze ook te danken aan veranderingen in de samenleving, zoals de verharding van de maatschappij, de  groeiende aandacht voor lichaam en gezondheid, vergrijzing, spiritualisering en het stijgende inkomen van vrouwen.

Afgelopen jaar heeft naar schatting 20-30% van de bevolking tussen 18-65 jaar een wellnesscentrum bezocht. Dit zijn circa twee tot drie miljoen mensen en dus bezoekers (exclusief herhalingsbezoek). Zo’n 60% van alle bezoeken wordt binnen een reisafstand van dertig minuten gedaan. Nog eens 25% wordt binnen een reisafstand van dertig tot zestig minuten gedaan. De overige bezoeken hebben een landelijk bereik.

Huidige situatie: crisis raakt omzet en rendement

Tot en met 2008 zat er een flinke groei in het aantal wellnessbezoekers. De bestedingen per bezoeker namen jaarlijks toe. De wellnessbranche moest een pas op de plaats maken door de economische crisis. Deze crisis heeft consumenten bewuster gemaakt van hun uitgaven. De gevolgen daarvan zijn dat consumenten bezuinigen op luxe, minder besteden aan de horeca en de beauty-afdeling en scherper letten op aanbiedingen. Vaak zijn de daadwerkelijke entreeprijzen veel lager dan het gepubliceerde tarief. Dit heeft invloed op het rendement dat gezien de hoge investeringen vereist is. De jaren 2009 en 2010 waren geen topjaren voor wellnesscentra. De bezoekersaantallen stagneerden en de gemiddelde bestedingen stonden onder druk. Met de gematigde economische verwachtingen voor 2011 blijft de consument terughoudend. Hierdoor blijven de bestedingen onder druk staan. De wellnessmarkt heeft pas vanaf 2012 een echte kans om op het oude groeiniveau terug te komen.

Forse toename aanbod 

Overal in Nederland verrijzen wellnesscentra. De sector groeit snel. De Rabobank schat het aantal (middel-)grote wellnesscentra op 200. Dat waren er vier jaar geleden nog maar 160. Verder zijn er nog de kleine sauna’s plus de bedrijven waarvan sauna geen core business is, waaronder hotels, fitnesscentra, zwembaden, vakantieparken en sportcentra. Deze laatste groep blijft ook doorgroeien. Vrijwel elk nieuw hotel wordt gebouwd met saunafaciliteiten. In totaal wordt het aantal bedrijven met sauna geschat op ruim 2.500. Bovendien worden vandaag de dag nog meer nieuwe initiatieven ontplooid. Alleen al bij Rabobank zijn tientallen plannen bekend voor het realiseren van nieuwe wellnesscentra. Daar komt bij dat veel bestaande centra uitbreidingsplannen hebben. Kortom, de consument heeft veel keuze, het aanbod is groot en neemt de komende jaren nog verder toe.

Kritieke succesfactoren voor ondernemers in de wellnessbranche

Wat zou je als bedrijf moeten bieden om klanten te binden? Wat is je onderscheidend vermogen? De Rabobank adviseert het volgende:• Goede prijs-kwaliteitverhouding;• Een onderscheidend product bieden; • Ambiance en sfeer;• Goede service en gastvrijheid;• Aandacht voor de markt en de klant;• Goed onderhouden faciliteiten;• Continu investeren in een optimale beleving van de klant

Wil jij je eigen bedrijf beginnen in de wellnessbranche? Dat kan, maar pak het professioneel aan. Tips voor de start: wat kun je leren van anderen? Tip 1: Doe een gedegen haalbaarheidsonderzoek.Tip 2: Maak realistische prognoses en houd rekening met aanloopverliezen. Tip 3: Zorg voor een goed onderbouwd investeringsplan en goede bouwbegeleiding.Tip 4: Wees kritisch op uw eigen ervaring en kwaliteiten.Tip 5: Stuur scherp op productiviteit en rendement. 

Bron: Rabobank Update Wellness April 2011

Gerelateerde berichten