Eind 2011 werd door de Tweede Kamer een motie aangenomen, gericht op opheffing van alle publiekrechtelijke organisaties, waar ook het Hoofd Bedrijfschap Ambachten toe behoort. Definitieve besluitvorming liet echter op zich wachten, mede door de val van het kabinet in het voorjaar van 2012. Inmiddels is gebleken dat in het Regeerakkoord van Rutte 2 tot opheffing wordt over gegaan, maar het moment waarop dat zal gebeuren is nog onduidelijk. Het HBA zet de activiteiten voor de bij haar aangesloten branches voort in 2013 en blijft zich inzetten voor een sterke ambachtseconomie. Daarom zal er in 2013 nog een algemene en een bestemmingsheffing worden opgelegd.  Uit een snelle poll (83 respondenten) die in december 2012 op www.schoonheidsspecialistennieuws.nl werd gehouden blijkt dat 78% van de schoonheidsspecialisten de verplichte heffing niet goed besteed vindt en 17% is van mening dat dat wel het geval is. Vijf procent van de respondenten had geen mening.

Heffing 2013

De heffing bestaat in 2013 uit twee delen:a. een algemene jaarlijkse bijdrage aan het HBA (verplichte basisheffing), eventueel aangevuld met een heffing voor het aantal werkzame personenb. een aanvullende bijdrage, de zogenoemde bestemmingsheffing. Met de opbrengst daarvan worden er in samenwerking met de branche extra activiteiten georganiseerd. In de Commissie Schoonheidsverzorging van het HBA zijn ANBOS, CNV Vakmensen en FNV Mooi vertegenwoordigd 

In 2013 wordt de bestemmingsheffing gehalveerd naar € 44. ANBOS vindt deze heffing nog steeds van belang, omdat er nog een aantal grote wensen zijn voor de ontwikkeling en professionalisering van de branche schoonheidsverzorging. Denk hierbij aan: De ontwikkeling van E-learning modules;- Het maken van richtsnoeren voor acne en camouflage;- Vakdagen voor assessoren om de kwaliteit van de examinering te verbeteren;- De ontwikkeling van modules om de doorlopende leerlijnen in het onderwijs te creëren of te behouden, ook gelet op de ontwikkeling van een Associate Degree voor schoonheidsverzorging.

Niet eens met de oplegging van heffing?

De hoogte van de heffing kan per onderneming verschillen. Eventuele kortingen (zoals lid van de Anbos) worden automatisch berekend. Je bent wettelijk verplicht om de heffing te betalen, en een lage omzet of een geringe opbrengst is op zichzelf geen reden voor vermindering. Leg een aanslag niet zomaar opzij! Als je niet betaalt, wordt de heffing verhoogd met administratiekosten en daarmee riskeer je een bezoek van de deurwaarder, waardoor de kosten nog hoger kunnen uitvallen, Als je het niet eens bent met de heffing kun je bezwaar indienen. Je moet dan wel motiveren waarom je het niet met de aanslag eens bent, zoals bijvoorbeeld dat een heffing voor een onjuist aantal werknemers. Dien je bezwaar in binnen zes weken na het ontvangen van de heffing, per brief of fax. 

Wil je reageren op dit artikel? Plaats je reactie hieronder.

Gerelateerde berichten