Tijdens de Algemene ledenvergadering van de ANBOS, is er na verschillende opties en overwegingen gekozen voor het aannemen van het amendement om op dit moment niet te stemmen voor de huidige voorzitter Kees Hoogendijk of de nieuwe kandidaat Gea de Haan. In de vergadering is besloten dat Kees Hoogendijk wel aftreedt – zoals de statuten vereisen na twee termijnen –  in zijn actieve rol als voorzitter. Tot er een nieuwe voorzitter is, zal hij als een soort demissionair voorzitter fungeren. Een nieuw gevormde commissie van ANBOS-leden, waaronder initiatiefneemster van het aangenomen amendement Els van Meenen, zal een profiel maken voor de gewenste nieuwe voorzitter en een sollicitatieprocedure starten. In een extra ALV deze zomer zullen de leden dan hun stem kunnen uitbrengen voor een nieuwe voorzitter voor de branchevereniging. 

Gerelateerde berichten