Afgelopen zaterdag verraste Marleen van Norden (Publisher Huidmagazine) de hele schoonheidsbranche door het indienen van een petitie voor een laag of geen BTW tarief voor de schoonheidsspecialiste. Via social media en  internet werden binnen enkele dagen honderden handtekeningen verzameld. SchoonheidsspecialistenNieuws.nl vroeg branchevereniging Anbos om een reactie op dit burgerinitiatief. Herman van Venetië (bestuurszaken) laat weten dat de vereniging in het verleden ook vele inspanningen heeft gedaan om een laag BTW tarief voor schoonheidsverzorging gedaan te krijgen. Dit alles helaas zonder resultaat en zonder politieke wil. Het bestuur van de Anbos ondersteunt de petitie van harte in een poging om alsnog een BTW verlaging voor schoonheidsverzorging te bereiken.

Inspanningen Anbox

In het voorjaar van 1997 heeft ANBOS met vijf andere brancheorganisaties het initiatief genomen om te pleiten voor een BTW-verlaging op arbeidsintensieve diensten. Op 25 juni 1997 is door die branches het rapport ‘wit op zwart’ overhandigd aan het Europees Parlement en op dat moment startte ook de lobby van MKB Nederland voor een BTW verlaging.

Op 12 november 1997 heeft de Europese Commissie, onder een aantal voorwaarden, een voorstel aangenomen inzake een experiment van verlaging van BTW op arbeidsintensieve diensten. Niet eerder dan in 1999 is besloten tot een experiment met schoen- en kledingsherstellers, kappers, fietsenreparateurs, glazenwassers en schoonmakers ingaande 1 januari 2000 met een looptijd van 2 jaren. Deze keuze is ingegeven door het onderzoeksrapport van het Economisch Instituut voor het Midden- en kleinbedrijf en ondanks aandringen van ANBOS bij de politiek is voor schoonheidsverzorging geen ruimte gegeven voor BTW verlaging.

In de daaropvolgende jaren heeft ANBOS aan de elkaar opvolgende Ministers en Staatssecretarissen van Financiën het belang van een BTW verlaging voor schoonheidsverzorging voorgelegd. Dit telkens zonder enig resultaat.

Eind 2008 is door ECOFIN, de Europese Ministers van Financiën, besloten het experiment om te zetten in een definitieve BTW verlaging. De lidstaten die dat wensen, kunnen in bepaalde sectoren verlaagde BTW-tarieven toepassen.

Op 26 april 1999 stuurt het ANBOS bestuur een brief aan staatssecretaris Vermeend waarin opnieuw wordt verzocht om de schoonheidsverzorgingsbranche te laten deel-nemen aan een BTW verlaging, gevolgd door een brief aan de Minister President op 9 september 1999. In 2001 heeft ANBOS aan de toenmalig Minister van Financiën, drs. W. Bos, opnieuw aandacht gevraagd voor het BTW vraagstuk, gevolgd door een brief in april 2006 aan drs. G. Zalm, Minister van Financiën.Alle brieven, ook die in de jaren daarna zijn verstuurd, zijn zonder resultaat gebleven.

Na december 2008 is, onder invloed van de economische situatie, geen ruimte meer ont-staan om verdere BTW-verlagingen toe te kennen. Dit ondanks gezamenlijke inspanningen van ANBOS met HBA en MKB Nederland.

Het bestuur van ANBOS ondersteund dan ook van harte de petitie in een poging om alsnog een BTW verlaging voor schoonheidsverzorging te bereiken. Daarnaast heeft het bestuur besloten opnieuw brieven te zenden aan de leden van de vaste Kamercommissie financiën en aan de Minister van Financiën, K.J. de Jager.

Gerelateerde berichten