Op dit moment wordt beautyspot.nl verbeterd, waardoor sommige pagina’s en details tijdelijk niet 100% volledig zijn. Bedankt voor je geduld!

Op de klantenkaart worden relevante gegevens van de klant ingevuld met als doel om je klant te binden aan je bedrijf. Je noteert hier de voor jou relevante gegevens zoals naam, leeftijd, adres, telefoonnummer, e-mail, klachten, aandoeningen, medicijngebruik, voeding en lifestyle. Daarnaast kun je voor- en na foto's, de uitgevoerde behandelingen, gewenste en ongewenste veranderingen en prijzen noteren.  

 

Gerelateerde berichten