Vindt men natuurlijke ingredienten in cosmetica beter of veiliger dan synthetische ingredienten? Om dat te achterhalen is er op de consumentenwebsite www.beautynieuws.nl en op deze website een poll gehouden. Hieruit blijkt dat natuurlijke ingredienten (ten onrechte) een beter imago hebben dan synthetische ingredienten. Maar liefst 57% van de consumenten en 47% van de schoonheidsspecialisten weet zeker of denkt dat natuurlijke stoffen in cosmetica beter werken of veiliger zijn dan synthetische stoffen. Maar in de natuur komen genoeg stoffen voor die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, bijvoorbeeld giftige planten, slangengif of botuline. Daarnaast kunnen natuurlijke etherische oliën allergenen bevatten die bij sommige mensen huidreacties veroorzaken. Of een stof veilig of schadelijk is, is puur afhankelijk van de dosis waarin het wordt gebruikt en heeft niets te maken met een natuurlijke of synthetische afkomst. 

Natuurlijke en synthetische ingredienten in cosmetica

De poll luidde als volgt:

De ingrediënten waaruit cosmetica zijn samengesteld, kunnen synthetisch of natuurlijk van aard zijn. Kort samengevat zijn synthetische ingrediënten stoffen die door de mens zijn gemaakt. Natuurlijke ingrediënten zijn afkomstig uit de natuur. Welke van de onderstaande uitspraken is volgens jou juist? De antwoorden waren als volgt: 

 BeautyNieuws.nlSchoonheidsspecialisten

                            Nieuws.nlIk weet zeker dat natuurlijke stoffen in cosmetica beter werken

of veiliger zijn dan synthetische stoffen27%25%Ik denk dat natuurlijke stoffen in cosmetica beter werken

of veiliger zijn dan synthetische stoffen30%22%Natuurlijke stoffen of synthetische stoffen in cosmetica maakt niet uit. 

Alle stoffen in cosmetica zijn getest op werking en veiligheid37%50%Ik denk dat synthetische stoffen in cosmetica beter werken 

of veiliger zijn dan natuurlijke stoffen2%1%Ik weet zeker dat synthetische stoffen in cosmetica beter werken 

of veiliger zijn dan natuurlijke stoffen3%1%

Juiste antwoord

Het juiste antwoord op deze vraag is: Natuurlijke stoffen of synthetische stoffen in cosmetica maakt niet uit. Alle stoffen in cosmetica zijn getest op werking en veiligheid. Slechts 37% van de consumenten en de helft van de schoonheidsspecialisten gaf het goede antwoord. 

Voor ieder cosmeticaproduct geldt dat het uitvoerig is beoordeeld op veiligheid voordat het op de markt komt. Om te bepalen of een product veilig is, voert de fabrikant een risicobeoordeling uit. Hij beoordeelt het risico dat iemand loopt als hij een product gebruikt waarin een mogelijk gevaarlijke stof zit. Hij beoordeelt dus niet alleen het gevaar van de stof in zuivere en geconcentreerde vorm. De risicobeoordeling is gebaseerd op de eigenschap van een stof samen met de blootstelling aan die stof.  Sommige potentieel gevaarlijke stoffen in zuivere en geconcentreerde vorm kunnen dus wel worden toegepast, omdat ze geen risico veroorzaken dankzij de (lage) concentratie en de wijze van gebruik. Of een stof veilig of schadelijk is, is puur afhankelijk van de dosis waarin het wordt gebruikt en heeft niets te maken met een natuurlijke of synthetische afkomst.

Aan de poll op www.beautynieuws.nl werkten 202 consumenten mee, op www.schoonheidsspecialistennieuws.nl 79 professionals. 

 

Gerelateerde berichten