Aan bezoekers van www.schoonheidsspecialistennieuws.nl is in mei/juni 2011 via een poll gevraagd welke omzet zij in 2010 met hun schoonheidssalon gerealiseerd hebben. De gemiddelde omzet exclusief BTW over 2010 bedroeg 38.000 Euro, maar er is een zeer grote spreiding. Maar liefst 40% van de schoonheidssalons behaalde in 2010 een lagere omzet dan 12,500 Euro en 19% van de bedrijven behaalde een omzet van 75.000 Euro of meer. 

In onderstaande tabel staat de omzet van 2010 exclusief BTW voor de verschillende omzetklassen weergegeven. 

omzetklasse x 1000 Euro  bezoekers Schoonheidsspecialistennieuws.nl minder dan 5 29 van 5-12,5 11 van 12,5-25 12 van 25-37,5 12 van 37,5-50 9 van 50-62,5 4 van 62,5-75 5 van 75-87,5 4 van 87,5-100 1 100 of meer 14 totaal 100%

Er hebben totaal 160 schoonheidssalons deelgenomen aan de poll die in mei/juni op www.schoonheidsspecialistennieuws.nl stond.

Gerelateerde berichten