Een keer per jaar valt er een factuur van het HBA op de mat van jouw schoonheidssalon. Maar wat doet deze organisatie nu eigenlijk precies? En waarom moet je betalen? In het kort: het HBA maakt zich hard voor een gezonde ambachtseconomie. Dat betekent dat ze ruim 36 branches bedienen waaronder niet alleen de belangen van de schoonheidsspecialiste, maar ook de belangen van andere ambachtsmensen zoals bijvoorbeeld de kapper, de pedicure of de tegelzetter. Het HBA is vooral actief op de twee hoofdkenmerken van het ambacht: het vakmanschap en het ondernemerschap. Bij vakmanschap gaat het om vakscholing en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: hoe kunnen we – ook in de toekomst – zorgen voor voldoende vakmensen? Bij ondernemerschap gaat het vooral om de vraag hoe de –  meestal kleine – ondernemer zijn bedrijfsvoering kan professionaliseren en beter kan inspelen op wensen van klanten. Hierbij werken ze nauw samen met een aantal andere partijen. 

Naast brancheoverstijgende projecten, zoals bijvoorbeeld de Week van het Ambacht, doet men ook veel projecten voor iedere individuele branche. Voor de schoonheidsbranche is de collectieve promotiecampagne, nu met de titel “Stop de toekomst”, een van de meest in het oog springende activiteiten. De consumentenwebsites www.stopdetoekomst.nl en www.deschoonheidsspecialist.com ondersteunen de campagne en eens per maand stuurt het HBA een digitale nieuwsbrief aan degenen die zich daarop geabonneerd hebben. Wellicht doe jij mee met de spaaractie, waarbij voor jouw klanten elke maand 5 waardebonnen en aan het eind een hoofdprijs te winnen is.  Misschien heb je ook wel eens een advertentie of actie van bijvoorbeeld ‘stop de toekomst’  in een publiekstijdschrift of –website gezien?Verder heeft het HBA onder andere de Code van de schoonheidsspecialist ontwikkeld. Een belangrijk naslagwerk om jouw bedrijf zo goed mogelijk te kunnen runnen. Ook de communicatiewinkel Schoonheid is door het HBA ontwikkeld. Daarnaast heeft het HBA gezorgd voor een goede een goede Geschillenregeling.

Heffing en bestemming van het geld

Om deze activiteiten te kunnen bekostigen heeft het HBA de bevoegdheid heffingen op te leggen aan alle ondernemingen die binnen zijn werkingssfeer vallen. Alle ondernemers in die branche zijn verplicht deze heffing te betalen. Dit is vastgelegd in de Wet op de bedrijfsorganisatie. Omdat alle ondernemers meebetalen, blijven de kosten voor de individuele ondernemers beperkt. 

Het HBA wil overigens zo min mogelijk regels opleggen. De nadruk ligt veel meer op het stimuleren dan op het dwingend reguleren van ontwikkelingen. Het HBA pakt bovendien alleen zaken op die niet of nauwelijks van de grond zouden komen als zij aan individuele bedrijven, de private ondernemers- en werknemersverenigingen of de overheid worden overgelaten. HBA-activiteiten komen dus niet in de plaats van particuliere initiatieven, maar vullen deze aan.Het HBA geeft ieder jaar een toelichting op hetgeen zij gefinancierd heeft met de bestemmingsheffing. En je kunt het hele jaar op de website lezen wat de meest actuele zaken zijn. 

Voor meer informatie kun je kijken op www.hba.nl

Gerelateerde berichten